Nagari, G. S. J. “KAWASAN ‘PUSAT KOTA’ KLATEN PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA”. Berkala Arkeologi Sangkhakala, Vol. 23, no. 1, May 2020, pp. 28-45, doi:10.24832/bas.v23i1.420.