Md. Noor, M. H. B. H. “Kajian Arkeologi Kota Kulit Kerang Pengkalan Bharu, Perak, Malaysia”. Berkala Arkeologi Sangkhakala, Vol. 13, no. 25, Jan. 2018, pp. 93-98, doi:10.24832/bas.v13i25.191.