[1]
G. S. J. Nagari, “KAWASAN ‘PUSAT KOTA’ KLATEN PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA”, BAS, vol. 23, no. 1, pp. 28-45, May 2020.