[1]
R. W. Oetomo, “Lamuri Telah Islam Sebelum Pasai”, BAS, vol. 11, no. 21, pp. 84-91, Jan. 2018.