Soedewo, E. (2018) “Tinjauan Semiotik Terhadap Gambaran Dunia Menurut Kosmologi Hindu-Buddha, dan Batak”, Berkala Arkeologi Sangkhakala. Medan, Indonesia, 10(19), pp. 17-31. doi: 10.24832/bas.v10i19.266.