Oetomo, R. W. (2018) “Lamuri Telah Islam Sebelum Pasai”, Berkala Arkeologi Sangkhakala. Medan, Indonesia, 11(21), pp. 84-91. doi: 10.24832/bas.v11i21.233.