Md. Noor, M. H. B. H. (2018) “Kajian Arkeologi Kota Kulit Kerang Pengkalan Bharu, Perak, Malaysia”, Berkala Arkeologi Sangkhakala. Medan, Indonesia, 13(25), pp. 93-98. doi: 10.24832/bas.v13i25.191.