Hidayati, D. (2018) “Fungsi dan Makna Simbolis Kursi Batu dan Replika Kursi Kayu Pada Masyarakat Nias”, Berkala Arkeologi Sangkhakala. Medan, Indonesia, 16(1), pp. 1-15. doi: 10.24832/bas.v16i1.108.