SOEDEWO, E. Tinjauan Semiotik Terhadap Gambaran Dunia Menurut Kosmologi Hindu-Buddha, dan Batak. Berkala Arkeologi Sangkhakala, v. 10, n. 19, p. 17-31, 11 Jan. 2018.