SETIAWAN, T. Sarkofagus Samosir: Kreativitas Lokal Masyarakat Samosir. Berkala Arkeologi Sangkhakala, v. 12, n. 23, p. 94-101, 7 Jan. 2018.