Md. Noor, M. H. B. H. (2018). Kajian Arkeologi Kota Kulit Kerang Pengkalan Bharu, Perak, Malaysia. Berkala Arkeologi Sangkhakala, 13(25), 93-98. https://doi.org/10.24832/bas.v13i25.191