(1)
Soedewo, E. Tinjauan Semiotik Terhadap Gambaran Dunia Menurut Kosmologi Hindu-Buddha, Dan Batak. BAS 2018, 10, 17-31.