[1]
Setiawan, T. 2018. Sarkofagus Samosir: Kreativitas Lokal Masyarakat Samosir. Berkala Arkeologi Sangkhakala. 12, 23 (Jan. 2018), 94-101. DOI:https://doi.org/10.24832/bas.v12i23.207.