TINJAUAN KESEJARAHAN PANAI BERDASARKAN SUMBER TERTULIS

Ambo Asse Ajis

Abstract


Panai disebutkan pada prasasti Tanjore (1030 M), Nagarakertagama (1365 M) pupuh XIII bait 1,
dan catatan perjalanan berbahasa Armenia, berjudul ―Nama Kota-Kota India dan Kawasan Pinggiran
Persia” (sekitar tahun 1667 M). Sumber tertulis di atas tidak menjelaskan kedudukan Panai sebagai
kerajaan atau sekadar bandar saja. Tujuan penulisan ini adalah melihat kedudukan historiografi Panai
berdasarkan tiga sumber tertulis di atas dan memberi perspektif baru atas kedudukan Panai sebagai
sebuah kerajaan atau hanya bandar dagang. Metode yang digunakan adalah kualitatif- deskriptif
dengan memanfaatkan data-data tertulis seperti prasasti, kitab lama, dan catatan perjalanan kuna.
Panai selain sebagai bandar perdagangan juga berkembang sebagai kerajaan dengan penguasa
setempat yang diakui oleh Sriwijaya, Malayupura, Colamandala, dan Majapahit.
Kata kunci: Panai, bandar, Prasasti Tanjore, Nagarakertagama

Article Metrics

View Counter : Abstract | 34 | PDF (Bahasa Indonesia) | 22 | Total View | 56 |

DOI: https://doi.org/10.24832/bas.v21i1.320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.